Informacje podstwowe PDF Drukuj

Adres:      Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Szkolna 5, 24- 300 Opole Lubelskie

Telefon: (81) 827-23-67

Fax:          (81) 827-23-67

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona

internetowa: poradniappopolelub.pl

NIP: 717-15-78-471

REGON: 000802700


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu Lubelskim przyjmuje interesantów codziennie, w godzinach 730- 1800.

Usługi poradni są bezpłatne.


1. Struktura organizacyjna

Organem prowadzącym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu Lubelskim jest Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim; organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Lublinie


Organami Poradni są:

- dyrektor Poradni - mgr Agnieszka Maj

- Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą

Psycholodzy:

 • mgr Teresa Bełcik
 • mgr Iwona Bidzińska
 • mgr Hanna Olejniczak
 • mgr Ewa Majewska- Szczucka
 • mgr Magdalena Teresińska- Grzeszczak

Pedagodzy:

 • mgr Aneta Pocztarska Łyjak
 • mgr Magdalena Plis
 • mgr Sylwia Jurak

Logopedzi:

 • mgr Izabela Hołojuch
 • mgr Małgorzata Mroczkowska

 

2. Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej określa statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej pdf z dnia 05 marca 2013r

4. Struktura własnościowa


Strukturę własnościową oraz majątek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej określa Uchwała Nr IV/34/99 Rady Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim z dnia 16 marca 1999 r.


5. Zasady funkcjonowania


Poradnia prowadzi działalność na terenie obejmującym gminy:
• Opole Lubelskie
• Poniatowa
• Karczmiska
• Chodel
• Józefów n/Wisłą
• Łaziska
• Wilków

 

Podstawą do podjęcia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego jest pisemny wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

O terminie badania decyduje konieczność zgłoszeń- z wyjątkiem sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji.

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 • skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni
 • rejestr wydanych opinii,
 • rejestr wydanych orzeczeń
 • indywidualne dzienniki pracy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • dokumentację dotyczącą przebiegu pracy terapeutycznej

Wszystkie dokumenty wydawane przez poradnię w sprawie dziecka odebrać mogą wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni

Dwa razy w miesiącu w poradni odbywają się posiedzenia Zespołu Orzekającego

Przyjmujemy zapotrzebowanie szkół i placówek na udzielenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pracownicy Poradni realizują swoje zadania statutowe również poza Poradnią (w szkole, w placówkach oraz w środowisku rodzinnym dziecka) zgodnie z najpilniejszymi potrzebami sygnalizowanymi przez uczniów, rodziców i nauczycieli.