PDF Drukuj

Klient poradni ma prawo do:

 

  • Skorzystania dobrowolnie i nieodpłatnie z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  • Uzyskania rzetelnej i pełnej informacji dotyczącej zgłoszenia problemu.
  • Uzyskania pomocy specjalistycznej udzielanej z należytą starannością.
  • Ochrony tejemnicy jego danych osobowych. Traktowania jego spraw jako poufnych.
  • Życzliwego i akceptującego traktowania.
  • Wglądu do wyników badań przeprowadzonych w poradni.

 

Konieczne jest ustalenie zasad współpracy- określenie w jakim zakresie poradnia może pomóc i jaka jest odpowiedzialność klienta.

Pracownik poradni powinien przedstawić swój punkt widzenia sprawy, klient sam wybiera dalszą drogę postępowania.