Oferta dla nauczycieli PDF Drukuj
  • Prowadzenie  szkoleniowych Rad Pedagogicznych
  • grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, nauczycieli terapeutów i nauczycieli prowadzących indywidualną rewalidację
  • umożliwienie korzystania z literatury fachowej, zgromadzonej w Poradni
  • stały punkt konsultacyjny na terenie Poradni
  • prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół
  • wsparcie merytoryczne w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających
  • wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • współpraca w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka ich wystąpienia
  • współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • grupy wsparcia dla logopedów