PDF Drukuj

Propozycje pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla rodziców

  • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości oraz predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
  • punkty konsultacyjne w szkołach i w Poradni
  • indywidualny instruktaż do pracy z dzieckiem w domu
  • spotkania psychoedukacyjne (prelekcje, poradniki)
  • zajęcia warsztatowe tematyczne ( pomoc dzieciom z trudnościami w nauce, praca z dzieckiem leworęcznym, praca z ciałem dziecka głęboko upośledzonego, postępowanie  z dzieckiem nadpobudliwym)
  • terapia rodzinna