PDF Drukuj

Propozycje pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów

  • diagnoza trudności szkolnych, w tym specyficznych, trudności wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych
  • indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
  • terapia grupowa
  • zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu
  • punkty konsultacyjne w szkołach i w Poradni
  • treningi integracyjne, antystresowe, asertywności, konstruktywnej komunikacji
  • warsztaty skutecznego uczenia się
  • spotkania psychoedukacyjne w ramach godzin wychowawczych
  • prowadzenie programów profilaktycznych