PDF Drukuj

Dodatkowe formy pracy

1. Grupy Wsparcia dla pedagogów szkolnych

 • Grupa wsparcia skupia pedagogów szkolnych z rejonu całego powiatu opolskiego
 • Liczy około 20 osób
 • Celem spotkań jest wzbogacanie warsztatu umiejętności pedagogicznych oraz wymiana doświadczeń
 • W ramach spotkań grupy odbywają się szkolenia prowadzone przez profesjonalistów różnych specjalności
 • Na forum grupy omawiane są szczególne trudne przypadki

2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 • Szkoła jest warsztatem umiejętności wychowawczych, prowadzonym przez certyfikowanych instruktorów
 • Odpowiada na szczególne potrzeby i wątpliwości związane z wychowywaniem dzieci, zarazem ucząc sztuki dialogu z człowiekiem jako takim
 • Szkołę dla rodziców ukończyło około stu " absolwentów"
 • Najbliższy nabór w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2010/2011

3.Targi szkolne

 • W targach biorą udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu opolskiego
 • Adresatem projektu są uczniowie gimnazjum i ich rodzice
 • Celem targów jest prezentacja oferty edukacyjnej, zasad rekrutacji, osiągnięć w konkursach i olimpiadach oraz imprez szkolnych i sportowych

4.Grupa wsparcia dla nauczycieli i terapeutów dzieci niepełnosprawnych umysłowo

 • Grupa wsparcia skupia nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne ze szkół z rejonu całego powiatu opolskiego i terapeutów ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Grupa liczy około 20 osób
 • Celem spotkań jest wzbogacenie warsztatu pracy z zakresu oligofrenopedagogiki
 • W ramach grupy wsparcia odbywają się szkolenia wewnętrzne, prowadzone przez uczestników grupy oraz szkolenia zewnętrzne prowadzone przez specjalistów

5. Pomoc rodzicom z dzieckiem autystycznym

 • Prowadzona jest diagnoza funkcjonalna przez licencjonowanego diagnostę
 • Wynikiem diagnozy jest opracowywanie programu terapii sensorycznej, skierowanie do specjalistycznej placówki, instruktaż do pracy z dzieckiem w domu, terapia behawioralna na terenie poradni