Kadra PDF Drukuj

Dyrektor Poradni mgr Agnieszka Maj

Pedagodzy:

mgr Agnieszka Maj – diagnoza pedagogiczna, oligofrenopedagogika

mgr Elwira Dudek- nauczanie zintegrowane, terapia pedagogiczna, pedagogizacja środowiska

mgr Magdalena Plis- diagnoza pedagogiczna- szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

mgr Aneta Pocztarska-Łyjak - wczesne wspomaganie rozwoju, oligofrenopedagogika

mgr Sylwia Jurak- diagnoza pedagogiczna- szkoły podstawowe, terapia pedagogiczna

Psycholodzy:

mgr Teresa Bełcik- diagnoza psychologiczna gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, doradztwo szkolne i zawodowe

mgr Iwona Bidzińska-diagnoza psychologiczna- nauczanie zintegrowane, profilaktyka uzależnień, terapia, doradztwo wychowawcze

mgr Hanna Olejniczak- diagnoza psychologiczna, psychoterapia, zaburzenia emocjonalne i psychiczne

mgr Magdalena Teresińska Grzeszczak- diagnoza psychologiczna- szkoły podstawowe, terapia, psychoprofilaktyka

mgr Ewa Majewska- Szczucka- wczesne wspomaganie rozwoju, dojrzałość szkolna, diagnoza niepełnosprawności

Logopedzi

mgr Izabela Wesołowska

mgr Małgorzata Mroczkowska

 

Sekretariat mgr Barbara Kopińska- samodzielny referent

O czystość pomieszczeń poradni dba Pani Wiesława Buczyńska