PDF Drukuj

Informacja o ograniczeniu w wykonywaniu zadań

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

w Opolu Lubelskim

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz osób korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w Poradni informuję, że:

1. Od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany w zasadach przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Lubelskim:

a) Zawiesza się bezpośrednie realizowanie wszystkich zadań diagnostycznych oraz terapeutycznych na terenie Poradni.

b) Pracownicy merytoryczni prowadzą pracę zdalną w możliwie dostępnej formie, tj. poprzez: telefoniczne wsparcie psychologiczne, konsultacje i porady telefoniczne, działania edukacyjne z wykorzystaniem kontaktu mailowego i stron internetowych.

c) Zakazuje się bezpośredniej obsługi klientów, z wyłączeniem spraw wnoszonych do Zespołu Orzekającego.

d) Sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, faxem oraz poprzez pocztę elektroniczną.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, w przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, bezpośredni kontakt z klientem po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Poradni oraz uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

 

Z poważaniem

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim

Elwira Dudek

 
PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzaniem stanu epidemicznego w Polsce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim uruchamia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących pomocy/ rozmowy z psychologiem:

w godzinach od 9.00-1800 – z p. Hanną Olejniczak tel. 696 996 234 lub WhatsApp

kontakt z psychologiem p. Iwoną Bidzińską na Facebooku

 

Ponadto została uruchomiona specjalna skrzynka pocztowa dla osób potrzebujących wsparcia, gdzie można zadawać pytania i zostawić nr telefonu, w konsultacji psychologicznej z pracownikami Poradni Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nadal działa także poczta elektroniczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Lubelskim Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
PDF Drukuj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. 1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu Lubelskim ul. Szkolna5, Tel./Fax 81-827-23-67

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (p. Dariusz Padała) pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dzwoniąc pod nr telefonu  575001259.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

b) prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowanym przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) w/w. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/ Pana dziecka, w tym wydania opinii i orzeczeń.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2