Drukuj

Informacja o ograniczeniu w wykonywaniu zadań

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

w Opolu Lubelskim

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz osób korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w Poradni informuję, że:

1. Od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany w zasadach przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Lubelskim:

a) Zawiesza się bezpośrednie realizowanie wszystkich zadań diagnostycznych oraz terapeutycznych na terenie Poradni.

b) Pracownicy merytoryczni prowadzą pracę zdalną w możliwie dostępnej formie, tj. poprzez: telefoniczne wsparcie psychologiczne, konsultacje i porady telefoniczne, działania edukacyjne z wykorzystaniem kontaktu mailowego i stron internetowych.

c) Zakazuje się bezpośredniej obsługi klientów, z wyłączeniem spraw wnoszonych do Zespołu Orzekającego.

d) Sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, faxem oraz poprzez pocztę elektroniczną.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, w przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, bezpośredni kontakt z klientem po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Poradni oraz uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

 

Z poważaniem

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim

Elwira Dudek