Punkt konsultacyjny z doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Józefowie nad Wisłą

W czwartek 7 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Józefowie nad Wisłą odbyło się
spotkanie uczniów z psychologiem oraz doradcą zawodowym z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim. Była to wizyta w ramach działalności
punktu konsultacyjnego z zakresu doradztwa zawodowego. Podczas indywidualnych rozmów
uczniowie klasy VIII uzyskali informacje dotyczące rozpoznawania własnych predyspozycji
zawodowych, uwarunkowań wpływających na proces wyboru szkoły i zawodu, struktury
szkolnictwa ponadpodstawowego oraz znaczenia świadomego podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.

Zainteresowane szkoły zapraszamy do współpracy
Kontakt: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim

tel: 81 827-23-67

e-mail:sekretariat@poradniappopolelub.pl
www.poradniappopolelub.pl