Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie:
adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu,
podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.

Obecnie dostęp do informacji o podmiotach jest możliwy przez spis podmiotów, mapę i moduł wyszukujący. Przeczytaj wprowadzenie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Dane teleadresowe

Nazwa firmy
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OPOLU LUBELSKIM
 
Adres
 ul. Szkolna 5
24-300 Opole Lubelskie

Telefon
tel./ fax 81 8272367

Mail
ppp.opole.lub@interia.pl

NIP: 7171578471

Regon: 000802700

Ogłoszenia