PDF Drukuj

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę
oraz złożyć moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

 
PDF Drukuj

INFORMACJA

 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2015r w/s zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (D.U z 2017r, poz.1647 z późn.zm.)-prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o przygotowanie  do podania w poradni numeru PESEL dziecka.