Doradztwo zawodowe

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OPOLU LUBELSKIMW ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO PRACA INDYWIDUALNA Z UCZNIAMI:

W PORADNI:

  • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przekazywanie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy,
  • konsultacje dla uczniów – udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru, udzielanie porad.

W SZKOŁACH:

  • punkty konsultacyjne w szkołach – organizowanie konsultacji dla uczniów, dzięki którym mają oni możliwość skorzystania z indywidualnej porady oraz informacji zawodowej i edukacyjnej na terenie szkoły, do której uczęszczają.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

  • indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące zainteresowań, które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, czynników wpływających na podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących dalszego kształcenia,
  • przekazywanie informacji o ofertach edukacyjnych szkół, kierunkach kształcenia, możliwościach odbywania praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, udzielanie wskazówek dotyczących roli rodziców w dokonywaniu właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych przez młodzież.

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI, PEDAGOGAMI SZKOLNYMI, DORADCAMI ZAWODOWYMI:

  • indywidualne konsultacje w szkołach i w Poradni;
  • wspólne działania z doradcami zawodowymi.

Doradcy zawodowi w PP – P w Opolu Lub.:

  • mgr Teresa Bełcik – psycholog, doradca zawodowy
  • mgr Magdalena Plis – pedagog, doradca zawodowy

Kontakt Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim

tel: 81 827-23-67

e-mail:sekretariat@poradniappopolelub.pl

www.poradniappopolelub.pl