Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opolu Lubelskim

W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opolu Lubelskim szanujemy prywatność i ochronę danych osobowych naszych klientów. W związku z tym, informujemy, że w trosce o przetwarzanie danych osobowych, działamy zgodnie z wymogami RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Opolu Lubelskim, z siedzibą przy ulicy ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie, NIP 7171578471, REGON 000802700.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z klientami, świadczenia usług oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi, a także w celach archiwizacyjnych oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Poradnię
W ramach świadczonych przez nas usług, przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące zdrowia, numer PESEL oraz inne informacje przekazane nam dobrowolnie przez klientów w związku z korzystaniem z naszych usług.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe naszych klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Po tym okresie dane będą usuwane lub anonimizowane.

Prawa klientów
Zgodnie z RODO, nasi klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Klienci mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opolu Lubelskim dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail lub telefon podane na naszej stronie internetowej.

Podsumowanie:
W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opolu Lubelskim przestrzegamy wymogów RODO i staramy się zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umów zawartych z klientami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszą polityką prywatności. Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania, usuwania i ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opolu Lubelskim stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe naszych klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję.

Czytaj więcej…