Trudności z mową

Jeżeli u Twojego dziecka występują:

  • brak mowy
  • opóźnienie rozwoju mowy
  • wady wymowy
  • zaburzenia komunikacji językowej
  • niepłynność mowy ( jąkanie)
  • zaburzenia mowy wynikające z autyzmu i zespołu Aspergera
  • zaburzenia mowy u dzieci z wadami słuchu
  • zaburzenia mowy u dzieci z problemami neurologicznymi