W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych oraz psychologów szkolnych z Prezesem Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim oraz z przedstawicielami I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim. Dziękujemy naszym gościom za przybliżenie aspektów prawnych związanych z ochroną dziecka i rodziny oraz współpracy szkoły z instytucjami w tym zakresie. Jak zawsze dziękujemy też Pani Dyrektor SP Nr 1 w Opolu Lubelskim, p. Ilonie Majak – Gierczak za udostępnienie świetlicy na czas spotkania. I oczywiście bardzo dziękujemy wszystkim pedagogom i psychologom za tak liczny udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, na kolejne, równie ciekawe, spotkania.