PDF Drukuj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. 1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu Lubelskim ul. Szkolna5, Tel./Fax 81-827-23-67

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (p. Joanna Rycaj) pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dzwoniąc pod nr telefonu  575001259.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

b) prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowanym przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) w/w. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/ Pana dziecka, w tym wydania opinii i orzeczeń.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.